ITM formula

Izračun indeksa telesne mase oziroma ITM je lahko zelo uporaben, čeprav ne pove vsega, kar moramo vedeti o svojem telesu. Uporablja se predvsem pri statistični obravnavi večjih populacij, medtem ko pri posameznikih lahko ponudi osnoven vpogled v to, kako se razmerje njihove telesne višine in mase primerja s preostalo populacijo. Tako nam ITM formula lahko pomaga pri prepoznavanju težav z vzdrževanjem zdrave telesne teže, lahko pa tudi odpravi nekatere pomisleke, predvsem pri tistih, ki s svojo telesno višino segajo preko standardnih odklonov od povprečja. Višji ljudje so recimo težji, kar pa ne pomeni, da imajo prekomerno telesno težo – ITM formula zelo dobro normalizira težo glede na telesno višino, kar je lahko v veliko pomoč pri tistih, ki se težje sklicujejo na povprečne vrednosti, ki prevladujejo v normalni populaciji. Navsezadnje pa je ITM formula tudi zanimivost, ki jo je dobro poznati, če želimo dobro spremljati svoje zdravje in počutje, še posebej če se lotimo hujšanja ali pridobivanja mišične mase.

Kako se izračuna ITM formula

ITM formula je razmeroma enostavna in vključuje samo dve vrednosti, telesno višino in maso. Izračun dobimo tako, da telesno maso v kilogramih delimo s kvadratom telesne višine. Rezultat je količnik, ki predstavlja to razmerje. S končno številko samo si ne moremo veliko pomagati, če ne poznamo tudi povprečnih vrednosti, ki jih ITM formula vrne pri splošni populaciji. Na podlagi teh podatkov je možno oblikovati nekatera področja, ki nakazujejo na odstopanje od povprečja, tako pa lahko prepoznamo podhranjenost ali prekomerno telesno težo. Jasno pa je, da ITM formula še ni edini izračun, po katerem lahko zanesljivo sodimo o prekomerni ali pomanjkljivi telesni teži – poleg višine moramo namreč upoštevati še spol in starost, fizično aktivnost, mišično maso in druge dejavnike, ki v resnici povedo veliko več o tem, kakšna je telesna pripravljenost vsakega posameznika.