upravljanje odnosov s strankami

Suvereno na delovnem mestu

Pri delu si na različne načine pomagamo, da lahko dosežemo boljšo učinkovitost in seveda boljši uspeh na dolgi rok. Včasih je dovolj že to, da se nekoliko pozorneje in bolj predano posvetimo svoji dejavnosti, včasih pa se za ključno izkaže spretno upravljanje podjetja v nekoliko širši luči. Kar nekaj opravkov imamo namreč z obveznostmi, ki niso neposredno povezane s samo dejavnostjo, ki jo podjetje opravlja. Za suvereno delo bo treba poskrbeti tudi za te zadeve.

Omenimo recimo upravljanje odnosov s strankami. To ni delo, ki bi se mu posvečali v okviru rednih službenih nalog, če imamo dovolj dela z drugimi opravki. Stankam se posvečamo takrat, ko imamo z njimi neposreden stik, sicer pa običajno večino svojega časa namenimo proizvodnji oziroma opravljanju storitev. To pomeni, da upravljanje odnosov s strankami hitro nekoliko zanemarimo oziroma potenciala na tem področju ne izkoristimo v celoti. Podobno velja za nekatera druga pomembna opravila, ki niso vedno vključena v osnovno dejavnost podjetja, recimo še vodenje kakovosti. Seveda pri proizvodnji oziroma opravljanju storitev vedno pazimo na kakovost, a vodenje kakovosti zahteva nekaj več pozornosti pri konkretnih obveznostih, ki jih imamo z zagotavljanjem kar najboljšega končnega izdelka. Slediti moramo surovinam in materialom, ki jih uporabljamo, zagotoviti nadzor nad delovnimi procesi in v končni fazi ugoditi tudi mnogim zahtevam, ki so vezane na preverjanje kakovosti izdelkov in storitev.

Kako si lahko delo s takšnimi zadevami poenostavimo? Najboljša rešitev je gotovo ta, da ohranimo nadzor nad poslovanjem s pomočjo učinkovitih računalniških programov. Ti lahko poenostavijo tako upravljanje odnosov s strankami kot vodenje kakovosti in še mnoge druge pomembne procese. Lahko dobimo programske pakete, ki vključujejo vse te funkcionalnosti in lahko naredijo veliko razliko v poslovanju podjetja, najpomembneje pa je to, da se bo ta razlika pokazala tudi v praksi pri počutju na delovnem mestu in pri dolgoročnih poslovnih uspehih.