Priprava motivov za tisk

Priprava motivov za tisk

Ne glede na to, za kakšne tiskovine se zanimamo, bomo morali najprej skrbno oblikovati svoje zahteve in motive za tisk tudi dobro pripraviti. Čeprav se morda zdi, da je to dokaj enostavna naloga, se v praksi dostikrat izkaže, da je vse prej kot to. Priprava na tisk je včasih celo zahtevnejša kot oblikovanje samega motiva, saj moramo podobo spraviti v obliko, ki je primerna za končni tisk. To lahko vključuje veliko prilagoditev, tudi mnoge tehnikalije, na katere se ne spoznamo.

Posebej pogosto je to pri pripravi kakšnih promocijskih materialov, to je recimo tiskanje plakatov. Plakati morajo biti dobro oblikovani, izraziti in privlačni, a zavedati se moramo, da v resnici morda ne bodo izgledali tako, kot izgledajo na računalniškem zaslonu. Ravno zato zahteva tiskanje plakatov dobro pripravo, predvsem uporabo primernih barvnih palet, da lahko dosežemo kar najbolj zvesto reprodukcijo na končnem izdelku. Je pa veliko pri tem odvisno tako od oblikovalca, ki plakat oblikuje, kot od tiskarja, ki omogoča tiskanje – različne naprave namreč postavljajo različne zahteve glede barvnih palet in formatov, ki se uporabljajo za tiskanje plakatov in podobnih tiskovin.

A prav tako pomembna je priprava na tisk pri tistih tiskovinah, ki na prvi pogled ne bi smele predstavljati težav. To je lahko recimo tisk na kuverte. Pri tem se običajno osredotočimo na majhen format in se potrudimo v tem smislu ugoditi omejitvam naprav, ki bodo opravljale tisk. Na kuverte pogosto tiskamo zelo majhne in podrobne motive, kar je spet poseben izziv. V vsakem primeru pa moramo spet upoštevati tudi zahteve tiskarjev oziroma tiskalnikov, če želimo pridobiti kar najboljšo barvno reprodukcijo in natančen natis detajlnega motiva. Tisk na kuverte je torej lahko kar zahteven, čeprav gre v osnovi za precej osnovno tiskovino. Pri dobrem tiskarju in dobro pripravljenem motivu sicer ne gre pričakovati težav.