Rekuperacija

Rekuperacija toplote za svež zrak

Rekuperacija je proces, s katerim si bomo v svoj dom vnesli čist zrak, ki nam bo omogočal kvalitetno bivanje v lastnem domu. Zrak je za človeka izjemno pomemben. Čeprav je to dejstvo, ki ga vemo vsi, se velikokrat spozabimo in si ne prizadevamo, da bi ga ohranjali svežega in nedotaknjenega. V dobi napredka in tehnologije je zrak v določenih mestih izredno onesnažen, kar se kaže tudi na človeške zdravju. 

Rekuperacija nam omogoča dotok svežega in prefiltriranega zraka v naše stanovanje ali v pisarniško prostore. Vsi se zavedamo +, da brez zraka ne bomo dolgo živeli, premalo ma se zavedamo, da je slab zrak izredno škodljiv za naše zdravje in dobro počutje. 

Rekuperacija poleg dobrega počutja, povečuje tudi boljši zrak v prostorih. Ker smo vsakodnevno izredno zaposleni s svojimi opravki, nimamo časa, da bi razmišljali o tem, kakšen zrak dihamo. Ravno zato, je bistveno, da imamo v svojem domu napravo, ki bo zrak čistila avtomatsko ter nam priskrbela boljše življenjske pogoje. 

 

Zehnder so prvovrstne naprave

Zehnder se že dolga leta posveča izdelovanju naprav, ki bodo naše življenje izboljšale. Pri gradnji hiše moramo biti izredno pozorni na elemente, ki jih vgradimo v prostore. Poleg kvalitetnih materialov, dobrih oken in vrat, moramo poskrbeti tudi za odličen prezračevalni sistem, ki nam bo omogočal boljše in daljše življenje. 

Zehnder prezračevalne naprave delujejo tako, da omogočajo dotok svežega zraka. V kolikor se bomo odločili za vgradnjo centralnega prezračevalnega sistema, bomo morali v en prostor namestiti napravo, ki bo preko cevi omogočala dotok svežega zraka povsod, kamor bomo napeljali cevi. 

Zehnder nam bo omogočal dovajanje svežega a tudi ogretega zraka nazaj v naše stanovanje. To je bistvenega pomena, saj nam tako naprava za prezračevanje stanovanja ali hiše ne bo hladila, kot bi lahko kdo pomislil. Seveda to ni sistem za ogrevanje, vendar pa pomaga pri vzdrževanju idealne temperature v našem domu.