avto šola in cpp

Vozniški izpit, preizkus sposobnosti samostojne vožnje v cestnem prometu

Vozniški izpit je preizkus sposobnosti kandidata za vožnjo motornega vozila določene kategorije. Najprej je mogoče opravljati vozniški izpit kategorije AM in sicer ob dopolnjenem petnajstem letu starosti. Največja zahtevana starost je štiriindvajset let, velja za kategoriji A in D. Večina pridobi vozniški izpit po dopolnjenem osemnajstem letu, gre za izpit kategorije B. B kategorija vključuje osebna vozila, ki imajo največ devet sedežev, njihova masa pa ne presega tri done in pol. Vozniški izpit B kategorije dovoljuje vožnjo avtomobilov, lahkih štirikolesnih vozil, dostavnih vozil ter kombije.

Preizkus teoretičnega in praktičnega znanja kandidata za vozniški izpit

Dopolnjena predpisana starost je zgolj eden od pogojev, ki kandidatom dovoljuje opravljati vozniški izpit izbrane kategorije. Kandidati za vozniški izpit morajo v nadaljevanju opraviti teoretičen in praktičen preizkus znanja. Pred tem morajo pridobiti zdravniško spričevalo ter opraviti izpit iz prve pomoči. Zdravniško spričevalo ima veljavnost tri leta, opravi se ga pri specialistu medicine dela. Tečaj prve pomoči poučuje pomen prve pomoči, poškodbe, temeljne postopek usposabljanja z AE, nenadna nagla obolenja ter zastrupitve. Po opravljenem izpitu prve pomoči, kandidat za vozniški izpit lahko začne tečaj cestno prometnih predpisov. Predpisana je obvezna udeležba, tečaj cestno prometnih predpisov traja dvajset ur. Pogoji so dopolnjena predpisana starost, vpis na tečaj ter osebni dokument. Dopolnjena predpisana starost je odvisna od kategorije, za kategorijo AM je petnajst let, za kategorijo A1 petnajst in pol, kategorijo A2 sedemnajst in pol, kategorijo A triindvajset let in pol, kategorijo B šestnajst let ter za kategorije C, CE in B osemnajst let. Republiški test cestno prometnih predpisov je naslednji korak na poti do vozniškega izpita. Pred opravljanjem testa se je potrebno prijaviti na upravni enoti. Sledi praktični del usposabljanja za vozniški izpit, vožnje potekajo po predpisanem programu. Pogoj za prijavo je zdravniško spričevalo, evidenčni karton vožnje ter osebni dokument. Glavna vožnja potrdi sposobnost kandidata za vozniški izpit za samostojno vožnjo vozil določene kategorije v cestnem prometu.